główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2020 r.

Podatek rolny w 2020 r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 146,15zł (2,5q x 58,46zł),
  • od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 292,30 zł (5q x 58,46zł).

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2018r  według GUS: 2.715,00 zł (M.P. z 2019 poz 870)