główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała 2015r.- uchylenie ustalenia opłaty

Uchwała Nr XIV/68/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 02 grudnia 2015r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr XIV/68/2015