główna zawartość
artykuł nr 1

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2010 - 2014

Sołectwo Prusak - Sołtys Gaj Wojciech