artykuł nr 1

Sekretarz Gminy Sokolniki

Funkcję Sekretarza Gminy Sokolniki pełni Pani Lidia Beljulji

W zastępstwie Sekretarza - Pani Ewelina Kos

tel. 62 78 451 59

Sekretarz Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu