artykuł nr 1

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - kadencja 2014 - 2018

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia:

  1.  Szkudlarek Radosław - przewodniczący komisji
  2. Kadłubek Agnieszka - zastępca przewodniczącego komisji
  3. Kowalczyk Grzegorz
  4. Niedźwiecki Adrian
  5. Górka Bartosz
artykuł nr 2

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - VI...

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - VI kadencja 2010 - 2014
artykuł nr 3

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia po...

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia po wyborach uzupełniających - V Kadencja
artykuł nr 4

V kadencja lata 2006 - 2010

V kadencja lata 2006 - 2010