artykuł nr 1

Uchwała Nr X/55/03 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31...

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy
artykuł nr 2

Uchwała Nr X/54/03 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31...

w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki samorządu gminnego
artykuł nr 3

Uchwała Nr X/53/03 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31...

w sprawie zmiany: Uchwał Rady Gminy Sokolniki Nr VI/34/03, Nr VI/35/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. i Nr VII/38/03 z dnia 20 sierpnia2003 roku.
artykuł nr 4

Uchwała Nr X/52/03 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31...

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.
artykuł nr 5

Uchwała Nr X/51/03 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31...

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sokolniki w zakresie wyznaczenia terenów przewidzianych do zalesienia i ustalenia zakazu zabudowy