artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 25/04 Wójta Gminy Sokolniki z...

Zarządzenie Nr 25/04 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 19 listopada 2004 r.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 24/04 Wójta Gminy Sokolniki z...

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2005 r.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Sokolniki z...

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 rok.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Sokolniki z...

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 19/04 Wójta Gminy Sokolniki z...

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół.