artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/186/2013

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2014 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/185/2013

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020"

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/184/2013

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/183/2013

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/182/2013

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok