artykuł nr 1

Wójt Gminy Sokolniki

Funkcję Wójta Gminy Sokolniki
pełni Pan Sylwester Skrzypek

Wójt Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy