artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/193/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/193/2017239 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/192/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/192/2017336 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/191/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/191/2017972 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/190/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/190/2017738 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/189/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/189/2017996 KB