artykuł nr 6

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 kwietnia 2023 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - maj 2023, kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki Filia w Starym Ochędzynie w zakresie odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w latach 2021 - 2022).

3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Informacje, wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 7

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 lutego 2023 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 1 lutego 2023 roku o godzinie 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

4. Propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2023 rok.

5. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

6. Informacje, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 8

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2022 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 28 grudnia 2022 roku o godzinie 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Zapoznanie się z autopoprawką z dnia 16 grudnia 2022 r. do projektu budżetu gminy na 2023 r. - wypracowanie opinii.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Informacje, wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 9

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2022 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołane na dzień 7 grudnia 2022 r. na godzinę 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach z przyczyn organizacyjnych odbędzie się o godzinie 9:00.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 10

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2022 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 7 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Analiza projektu budżetu gminy Sokolniki na 2023 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029 – wypracowanie opinii, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gminy.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Informacje, wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki