artykuł nr 1

Skład Komisji skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji  skarg, wniosków i petycji powołanej uchwałą Nr I/4/18
RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 21 listopada 2018 r. 

1) Radosław Szkudlarek - Przewodniczący (zmiana uchwałą Nr XLIII/266/22 Rady Gminy Sokolniki z dnia 23 lutego 2022 r.);

2) Tomasz Rosiński - Z-ca Przewodniczącego;

3) Grzegorz Kowalczyk;

4) Zbigniew Kowalczyk.