artykuł nr 6

Zapytania z XXXIX sesji Rady Gminy Sokolniki

artykuł nr 7

Wnioski i zapytania z XXXI sesji Rady Gminy Sokolniki

artykuł nr 8

Interpelacje, wnioski i zapytania z XXX sesji Rady Gminy Sokolniki

artykuł nr 9

Interpelacje z XXIV sesji Rady Gminy Sokolniki

artykuł nr 10

Interpelacje z XXIII sesji Rady Gminy Sokolniki