artykuł nr 1

Przedmiot działania Doraźnej komisji statutowej

Przedmiot działania Doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki:

1) Analiza obowiązującego statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku;

2) Praca nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki.