artykuł nr 1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2021-2027

Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Sokolnikach na lata 2021-2027"

artykuł nr 2

Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030

artykuł nr 3

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020

artykuł nr 4

Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2012 - 2020

artykuł nr 5

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI na lata 2010 - 2018