artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego...

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2009 roku
artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy...

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2009 roku
artykuł nr 3

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za...

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za okres: I półrocze 2009 r.
artykuł nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za...

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za okres: I kwartał 2009 r.