artykuł nr 1

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 19-08-2021 r

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2.06.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku produkcyjno - magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego w miejscowości Pruska

artykuł nr 3

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.05.2021 r

Budowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko na działkach ewidencyjnych 85/3,108/6,142, 120/3, 120/1, 110, 292, 97/10, 97/8, 97/7, 97/2 obręb geodezyjny Kolonia Sokolniki

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Gminy z dnia 11.05.2021 r.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki rowerowo - pieszej na odcinku Sokolniki - Gumnisko

artykuł nr 5

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko