artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki znak: RIOŚ.6220.2.2024 z dnia 20 maja 2024 r. zawiadamiające strony postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy

Przedsięwzięcie pn.: " Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o numerze ewidencyjnym 1207 w miejscowości Góry, obręb Pichlice, gmina Sokolniki"

artykuł nr 2

Obwieszczenie znak:RIOŚ.6220.2.2024 z dnia 14 maja 2024 r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego

Przedsięwzięcie pn.:"Budowa 17 domków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 1207 w miejscowości Góry, obręb Pichlice, gm. Sokolniki" zlokalizowane na działce o nr ewid. 1207, obręb Pichlice, gm. Sokolniki

artykuł, nr 3

Obwieszczenie znak: RIOŚ.6220.1.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2024-05-14

artykuł, nr 4

Obwieszczenie znak RIOŚ.6220.2.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu dokumentacji do organów opiniujacych

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2024-05-06

artykuł, nr 5

Obwieszczenie znak:RIOŚ.6220.1.2024 z dnia 18 marca 2024 r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2024-04-01