artykuł nr 1

Roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Roczne sprawozdanie opisowe  z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2011 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2011 roku
 

Załączniki:
Zestawienie zmian funduszu157 KB
Rachunek Zysków i strat174 KB
Bilans jednostki194 KB
Bilans z wykonania budżetu163 KB
Bilans skonsolidowany177 KB
Rb-ZN - 3295 KB
Rb-ZN - 2294 KB
Rb-ZN - 1294 KB
Rb-27ZZ311 KB
Rb-50 W-3377 KB
Rb-50 W-2398 KB
Rb-50 W-1374 KB
Rb-50 D-3215 KB
Rb-50 D-2228 KB
Rb-50 D-1218 KB
Rb-PDP182 KB
Rb-UZ272 KB
Rb-UN184 KB
Rb-Z294 KB
Rb-N289 KB
Rb- NDS184 KB
RB-28SMB
RB-27S754 KB
artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2011 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2011 roku

Załączniki:
Rb-27ZZ310 KB
Rb-ZN 3294 KB
Rb-ZN 2294 KB
Rb-ZN 1294 KB
Rb-50 W3399 KB
Rb-50 W2374 KB
Rb-50 W1378 KB
Rb-50 D3218 KB
Rb-50 D2216 KB
Rb-50 D1226 KB
Rb-N293 KB
Rb-Z293 KB
Rb-NDS185 KB
Rb-28SMB
Rb-27S752 KB
artykuł nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał

artykuł nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał