artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029

artykuł nr 2

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 - 2029

artykuł nr 3

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 - 2028

artykuł nr 4

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 - 2026

artykuł nr 5

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 - 2020