artykuł nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2016 rok

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2016 rok

artykuł nr 2

Sprawozdania do 31 grudnia roku 2016 roku

Sprawozdania do 31 grudnia roku 2016 roku

artykuł nr 3

Sprawozdania za III kwartał 2016

Sprawozdania za III kwartał 2016

artykuł nr 4

Sprawozdania za II kwartał 2016

Sprawozdania za II kwartał 2016

artykuł nr 5

Sprawozdania za I kwartał 2016

Sprawozdania za I kwartał 2016