artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.

artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.

artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

Załączniki:
Załącznik324 KB