artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar II) Uchwała Nr XX/108/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 września 2016 r.

artykuł nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar I) Uchwała Nr XX/107/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 września 2016 r.

artykuł nr 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sołectwie Bagatelka (ob. geod. Kolonia Sokolniki) Uchwała Nr XX/106/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 września 2016 r.