artykuł nr 1

Zastrzeżenia i wnioski właścicieli do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Zastrzeżenia i wnioski właścicieli do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Załączniki:
Wzór wniosku40 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Sokolniki

Załączniki:
Obwieszczenie66 KB
artykuł nr 3

Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Uproszczony plan urządzenia lasu

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2030 r.
województwo Łódzkie
dane ewidencyjne aktualne na dzień 27 lutego 2020 r.
powiat Wieruszowski
gmina Sokolniki
Nadleśnictwo Przedborów
według stanu na dzień
21 maja 2020 r.

artykuł nr 4

Mapy gospodarczo-przeglądowe drzewostanów

Mapy gospodarczo-przeglądowe drzewostanów