artykuł nr 1

RGK.6733.6.2023 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej do 1kV - Kopaniny

artykuł nr 2

RGK.6733.4.2023 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i budowie złącz typu ZKSN we wsi Pichlice

artykuł nr 3

RGK.6730.31.2023 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 529 położonej w miejscowości Stary Ochędzyn

artykuł nr 4

RGK.6733.2.2023 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej PLAY nr WRS4412S wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 279/6 położonej w obrębie geodezyjnym 0011 Wyglądacze

artykuł nr 5

Zawiadomienie PO.ZUZ2.4210.102.2023.GW z dnia...

Obwieszczenie (zawiadomienie o wszczęciu postępowania) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej na działce nr 187/2 obręb 0010 Walichnowy
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022