artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 9.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 9.2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Zarządzenie Nr 9.20264 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 7/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Zarządzenie Nr 7/202165 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 3.02.2021 r.

Zarządzenie nr 3/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

z dnia 3.02.2021 r.

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 1.10.2020 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Zarządzenie nr 3/202133 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 10/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 15.12.2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOLNIKACH

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Zarządzenie 11/202030 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 01.10.2020 r.

Zarządzenie nr 9/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 01.10.2020 r.

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Zarządzenie nr 9/2020MB