artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Prusak w kadencji 2019-2024:

1. Rosiński Sylwester

2. Stanek Bogdan

3. Malik Piotr

artykuł nr 2

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Prusak w kadencji 2015-2019

  1. Sylwester Rosiński
  2. Bogdan Stanek
  3. Stanisław Woltański

 

artykuł nr 3

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Prusak w kadencji 2010-2014

  1. Mirosława Kowalczyk
  2. Stanisław Woltański
  3. Krzysztof Zawierta