artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Zdzierczyzna w kadencji 2019-2024:

1. Borucka Anna

2. Dziuba Marian

3. Jagielski Roman

4. Niedźwiecki Adrian

artykuł nr 2

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Zdzierczyzna w kadencji 2015-2019

  1. Anna Borucka
  2. Marian Dziuba
  3. Roman Jagielski
  4. Włodzimierz Świątek
artykuł nr 3

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Zdzierczyzna w kadencji 2010-2014

  1. Józef Wójciak
  2. Jacek Banach
  3. Anna Pindor
  4. Lucjan Sobczak