artykuł nr 6

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2017 r.

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2017 r.

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Dostępne kategorie:
Beata Waniek