artykuł nr 1

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2020
WÓJTA Gminy Sokolniki

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych