artykuł nr 1

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2021
Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych