artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Stary Ochędzyn), Ogłoszenie o pierwszym przetargu, Ogłoszenie o drugim przetargu.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania na wieczyste użytkowanie.

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony

na wykonanie dostawy paliw
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony

na zarządzenie działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach