artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty-wykonanie usługi - opracowanie projektu technicznego strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie i miejscu podpisania umowy

artykuł nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie i miejscu podpisania umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie i miejscu podpisania umowy

artykuł nr 3

Ogłoszenie II - Opracowanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych

Opracowanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku urzędu Gminy na kotłownię i wykonanie projektu technologii kotłowni (kocioł opalany na eko - groszek), oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na powyższe zadanie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

artykuł nr 4

Opracowanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych

Opracowanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku urzędu Gminy na kotłownię i wykonanie projektu technologii kotłowni (kocioł opalany na eko - groszek), oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na powyższe zadanie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

artykuł nr 5

Zakup urządzeń do monitoringu przemysłowego