artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wraz z analizami urbanistycznymi oraz załącznikami graficznymi oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi oraz załącznikami graficznymi dla terenu Gminy Sokolniki

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert - zakup wraz z montażem znaków, tabliczek i słupków drogowych do oznakowania dróg

Zakup wraz z montażem znaków, tabliczek i słupków drogowych do oznakowania dróg

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert - dostawa kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Sokolniki

Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki - zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dostawa kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Sokolniki

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe - usługa geodezyjna

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Pichlice

artykuł nr 5

Zapytanie cenowe - roboty budowlane (drogowe)

Zapytanie cenowe - roboty budowlane (drogowe)