artykuł nr 1

Wykonanie usługi - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 2

Zapytanie cenowe - dostawa i montaż zbiornika dwupłaszczowego z polietylenu o pojemności 2.500 l z przeznaczeniem do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego

Zapytanie cenowe - dostawa, montaż i uruchomienie zbiornika dwupłaszczowego  z polietylenu o pojemności 2.500 l z przeznaczeniem do magazynowania o wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego 

artykuł nr 3

Zapytanie cenowe - zakup i dostawa materiałów wodociągowych

Zakup i dostawa materiałów wodociągowych - rur wodociągowych

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Walichnowach - II"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Walichnowach - II”

artykuł nr 5

Zapytanie cenowe - zakup i dostawa barier chodnikowych, znaków pionowych i poziomych, tabliczek i słupków drogowych do oznakowania dróg

Zakup wraz z montażem barier chodnikowych, znaków pionowych i poziomych, tabliczek i słupków drogowych do oznakowania dróg

Załączniki:
Zapytanie cenowe731 KB