artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 296)4 o powierzchni 0.0976 ha położonej we wsi Walichnowy

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 644)3 o powierzchni 0.0166 ha położona we wsi Walichnowy

artykuł nr 3

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Walichnowy

Sprzedaż nieruchomości nr 212/8 o powierzchni 0,2664 ha, położona w miejscowości Walichnowy dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1W/0008459/9

artykuł nr 4

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, w najme i w użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę, w najem i w użyczenie (paczkomat)

artykuł nr 5

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczanego

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży  drodze przetargu nieograniczonego