artykuł nr 1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna

w związku z udostępnianiem informacji publicznej

 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Sokolnikach reprezentowany przez Wójta Gminy Sokolniki. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.