artykuł nr 31

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach o składzie, siedzibie i dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych

artykuł nr 32

Obwodowe Komisje Wyborcze

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych następuje do dnia
8 marca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Sokolnikach, w godzinach pracy urzędu gminy tj.

Poniedziałek 7.30 do 15.30

Wtorek 8.30 do 16.30

Środa 7.30 do 15.30

Czwartek 7.30 do 15.30

Piątek 7.30 do 15.30

 

Ewelina Kos - Pełnomocnik Wójta ds. organizacji wyborów samorządowych

I piętro, pokój nr 9

tel. 697064262

Iwona Kapral

I piętro, pokój nr 7

62 7845159

artykuł nr 33

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Ewelina Kos – przewodniczący zespołu

Pełnomocnik Wójta ds. organizacji wyborów samorządowych, w tym organizowanie prac związanych z obsługą administracyjną oraz obsługą posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, gminnej komisji wyborczej oraz realizowanie pozostałych zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy.

I piętro, pokój nr 9
Nr tel. 626262212, 697064262

sekretarz@sokolniki.pl

Katarzyna Krzyżanowska
- zastępca przewodniczącego zespołu

Zuzanna Sułkowska

1. Obsługa Centralnego Rejestru Wyborców.

2. Sporządzanie spisów wyborców.

3. Głosowanie przez pełnomocnika.

4. Głosowanie korespondencyjne.

5. Przekazywanie informacji o warunkach udziału w głosowaniu oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych do informacji o wyborach.

I piętro, pokój nr 5

Nr tel. 627845107

533168596

usc@sokolniki.pl

 

Iwona KapralRealizacja zadań związanych
z przygotowaniem lokali wyborczych do wyborów.

I piętro, pokój nr 7

Nr tel. 62 7845159

697064284

Monika HerbećOznaczenia w lokalach wyborczych i na potrzeby gminnego przewozu pasażerskiego.I piętro, pokój nr 7
Nr tel. 627845159
Henryk ZiołoRealizacja zadań w zakresie transportu związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, w tym przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze skorzystania z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego.I piętro, pokój nr 3
Nr tel. 697064290
Łukasz ZychlaKoordynator gminny ds. informatyki

parter, pokój nr 1

inf@sokolniki.pl

Barbara Sawicka - Kanicka

Dorota Golec

1. Rozliczanie i sprawozdawczość w zakresie dotacji na finansowanie zadań zleconych w związku z wyborami.

2. Wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych, gminnej komisji wyborczej, mężom zaufania oraz innych należności przyznanych w związku z obsługą wyborów.

II piętro, pokój nr 18

II piętro, pokój nr 19
Nr tel. 626262217

Nr tel. 626262219

skarbnik@sokolniki.pl

 

Witold Redes

Mirosław Mielczarek

1. Zadania związane z przygotowaniem lokali wyborczych.

2. Zamieszczanie informacji i obwieszczeń wyborczych

 
Mariusz StarzyńskiZadania związane z transportem, w tym gminny przewóz pasażerski dla wyborców oraz transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego. 
   

 

artykuł nr 34

Gminna Komisja Wyborcza w Sokolnikach

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach:

Urząd Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,

98-420 Sokolniki

Załączniki:
Uchwała Nr 2/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.10 KB
Uchwała Nr 1/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.10 KB
Postanowienie Nr 135/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.244 KB
Postanowienie Nr 129/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach 107 KB
Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast109 KB
Uchwała nr 58/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.318 KB
artykuł nr 35

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 22 lutego 2024 r.