artykuł nr 41

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscu, dacie i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniach kandydatów do składów Terytorialnych Komisji Wyborczych, zgłoszeniach zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Komunikat151 KB
artykuł nr 42

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

artykuł nr 43

Postanowienie Nr 5/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sokolniki na stałe obwody głosowania

Załączniki:
Postanowienie 332 KB
artykuł nr 44

Postanowienie Nr 4/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Sokolniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Załączniki:
Postanowienie 341 KB
artykuł nr 45

Obwieszczenie Nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Załączniki:
Obwieszczenie301 KB