artykuł nr 1

Strefy planistyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów, w planie ogólnym można wyznaczyć tylko strefy ujęte w przepisach. Poniżej katalog zamknięty 13 stref planistycznych:

Strefy planistyczne

Strefy planistyczne