artykuł nr 1

Kontakt

Urząd Gminy w Sokolnikach,

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem – pokój nr 10,

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji – pokój nr 2.

tel.: 518-403-718,

e-mail: planogolny@sokolniki.pl