artykuł, nr 1

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego znak: PO.ZUZ.2.4210.58.2022.MŻ z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-09-12