artykuł, nr 1

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego znak: PO.ZUZ.2.4210.292.2022.MJ z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-09-12