artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjnym

Wójt Gminy Sokolniki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

Referat Organizacyjny