artykuł nr 1

Skład Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2024-2029

1. Cegiełka Ewelina

2. Fryziel Wojciech

3. Gnych Lucyna

4. Jagielski Roman

5. Jędrysiak Witold

6. Kadłubek Agnieszka

7. Kowalczyk Roman

8. Lasota Rafał

9. Małecki Marek

10. Mielczarek Zdzisław

11. Niedźwiecki Henryk

12. Nowak Bogusława

13. Prukop Rafał

14. Rosiński Tomasz

15. Świdurska Sylwia