artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 grudnia 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 - 2020 znajduje się w zakładce prawo lokalne -> wieloletnia prognoza finansowa gminy

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok znajduje się w zakładce prawo lokalne -> budżet-> projekty