artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2024 r.

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2024 roku o godzinie 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.
2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
4. Propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2024 rok.
5. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
6. Informacje, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
/-/Jarosław Rembecki