artykuł nr 1

Interpelacja z LXII sesji Rady Gminy Sokolniki