artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o zakończeniu postępowania dowodowego

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej pod nazwą "ZDZIERCZYZNA PV I" o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii" zlokalizowane na działkach o nr ewid. 108 i 138, obręb Zdzierczyzna, gm. Sokolniki