artykuł nr 1

Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 rok