artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11.05.2022 r.

RGK.6733.4.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wydaniu decyzji Nr 4/2022 znak sprawy: RGK.6733.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na poprawie warunków bezpieczeństwa na drogach gminy Sokolniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wschodniej w Walichnowach na działce o numerze ewidencyjnym 660 położonej w miejscowości Walichnwy obręb geodezyjny 0010 Walichnowy

Dostępne kategorie:
2023
2022